Weiter zum Inhalt
Car rent - Billund - Denmark
Gratis oplevelser_Billund

Dataprotection

Foto: Pixabay

Ansvarsfraskrivelse og fortrolighedserklæring

Juridisk ansvarsfraskrivelse

1. Adgangen til og brugen af dette websted leveres af VisitBillund, der drives af Destination Trekantområdet og er underlagt følgende vilkår og betingelser.

2. Brug af www.visitbillund.dk og eventuelle sprogversioner udgør din accept af disse vilkår og betingelser. De træder i kraft, når du besøger vores websted første gang. Destination Trekantområdet og VisitBillund forbeholder sig ret til at ændre disse vilkår og betingelser til enhver tid ved at beskrive ændringerne online. Det er dit ansvar regelmæssigt at gennemgå oplysninger, der er lagt online, for at få rettidig besked om sådanne ændringer. Din fortsatte brug af dette websted, efter at ændringer er blevet beskrevet, udgør din accept af denne aftale samt eventuelle beskrevne ændringer.

3. Selvom vi ved VisitBillund og Destination Trekantområdet bestræber os på at sikre, at dette websted normalt er til rådighed 24 timer i døgnet, kan vi ikke holdes ansvarlige, hvis webstedet uanset grund er utilgængeligt i en given periode.

4. Adgangen til dette websted kan blive suspenderet midlertidigt eller permanent og uden varsel.

5. Selvom vi som Destination Trekantområdet og VisitBillund og enhver indholdsudbyder, hvilket primært er turistvirksomheder i Billund Kommune, og som leverer data til siden, bestræber os på at sikre, at oplysningerne på siden er retvisende, gives der ingen garanti, hverken udtrykkeligt eller underforstået, for så vidt angår deres nøjagtighed. Hverken Destination Trekantområdet eller VisitBillund eller nogen anden udbyder påtager sig noget ansvar for fejl eller udeladelser. Oplysninger på dette websted kan indeholde unøjagtigheder eller tastefejl. Oplysninger kan blive ændret eller opdateret uden varsel. Ved visning af digitale turistinformationsprodukter fra GuideDanmark, må der påregnes 24 timers forløb før rettelser slår igennem. Visitbillund.dk udgør som websted ikke et tilbud eller en kontrakt, men links til andre websteder, som kan omfatte tilbud eller kontrakter. Priser og tilgængelighed af oplysninger kan blive ændret uden varsel. 

6. En del af dette websted indeholder materiale og oplysninger, der indsamles af Destination Trekantområdet eller tilsendes os fra af tredjemænd. Tredjemænd er ansvarlige for at sikre, at materiale og oplysninger, der indsendes direkte eller indirekte til optagelse på dette websted, overholder national samt relevant udenlandsk lovgivning. Destination Trekantområdet og VisitBillund kan ikke garantere nøjagtigheden af sådant materiale og frasiger sig hermed udtrykkeligt ethvert ansvar for fejl, udeladelser eller unøjagtigheder i materialet, fejlfortolkninger samt ethvert ansvar for tab, skuffelse, forsømmelighed eller skade forårsaget af tillid til det materiale, der findes på dette websted eller eventuelle fejl eller påståede fejl i leveringen af de tjenester, der henvises til heri, eller i tilfælde af konkurs, likvidation eller forretningsophør for enhver person eller virksomhed, der er nævnt heri. Bekræftelse af oplysningernes nøjagtighed og korrekthed skal indhentes fra de relevante virksomheder.

7. Størstedelen af det illustrative materiale, dvs. fotos og tekster etc. der tilgængeligt på dette websted er stillet til rådighed af uafhængige lokale virksomheder og af arrangørerne af begivenhederne.  Alle leverandører af materiale til visitbillund.dk, har skriftligt eller mundtligt bekræftet over for os, at materialet ikke krænker tredjemands rettigheder, men denne erklæring udgør ikke nogen form for garanti.

Materialet er beskyttet af dansk og international lovgivning om intellektuel ejendomsret og må ikke kopieres eller gengives på nogen måde uden tilladelse fra VisitBillund og/eller den turistvirksomhed, der har stillet materialet til rådighed. Der kan indhentes tilladelse til at anvende materiale, der findes på dette websted, ved at rette henvendelse via mail til info@visitbillund.dk 
Du modtager samtykke og får originalmateriale stillet til rådighed. Materialet må alene anvendes til det brug, som der gives accept til. Dette krav gælder også acceptmodtagers samarbejdspartnere, f. eks. reklamebureauer etc.

8. Al kommunikation eller materiale, du sender eller overfører til VisitBillund over internettet er underlagt de særlige regler, der er anført i erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger.

9. Destination Trekantområdet og VisitBillund kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle skader (herunder, uden begrænsning, erstatning for tab af forretning eller tab af fortjeneste), der opstår under kontrakt, tort eller andet fra brugen af eller manglende evne til at bruge dette websted eller materiale på webstedet, eller fra enhver handling eller beslutning, der er truffet som følge af brugen af dette websted eller ethvert sådant materiale.

10. Endvidere påtager Destination Trekantområdet/VisitBillund sig intet ansvar for indholdet af nogen som helst side, som der linkes til fra dette websted. De linkede websteder kontrolleres ikke af os, og vi er ikke ansvarlige for indholdet på disse websider eller links på et linket websted eller eventuelle ændringer eller opdateringer til sådanne websteder. Sådanne links er opgivet for nemheds skyld "som de er og forefindes" uden nogen garanti, hverken udtrykte eller stiltiende, for så vidt angår oplysningerne på webstederne.

11. Hvis nogen af disse vilkår eller betingelser konstateres ulovlige, ugyldige eller på anden måde ikke kan håndhæves på grund af lovgivningen i en stat eller et land, hvor disse vilkår er beregnet til at være i kraft, skal betingelsen, i det omfang og inden for den jurisdiktion, hvor den er ulovligt, ugyldig eller ikke kan håndhæves, adskilles og slettes fra den pågældende klausul, og de øvrige vilkår og betingelser skal overleve, forblive i fuld kraft og effekt og fortsætte med at være bindende og håndhæves.

12. Disse vilkår og betingelser er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med dansk ret. Ethvert sagsanlæg eller retslig proces vedrørende disse betingelser og vilkår eller parternes forpligtelser i henhold hertil skal udelukkende indbringes for Københavns Byret som første instans.

13. Destination Trekantområdet/VisitBillund er ikke ansvarlig for eventuelle tastefejl for så vidt angår pris eller information og forbeholder sig retten til at ændre ovennævnte uden varsel. 

 

FORTROLIGHEDSERKLÆRING
VI ER FORPLIGTET TIL AT BESKYTTE DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER

Destination Trekantområdet/VisitBillund respekterer din ret til beskyttelse af dine personlige oplysninger. Vi har udarbejdet denne fortrolighedserklæring for at informere dig om vores praksis. Spørgsmål vedrørende denne fortrolighedserklæring kan stilles til info@visitbillund.dk
Ved at besøge visitbillund.dk og bruge de tjenester, der leveres på dette websted, accepterer brugeren herved vores fortrolighedspolitik.

Oversigt
Beskyttelse af personlige oplysninger er centralt for de fleste internetbrugere. Vi er opmærksomme og fokuserer på, at beskytte vores digitale gæsters personlige oplysninger. VisitBillund.dk benytter ikke formularer eller andre registreringsmuligheder[USS1] .  

Websiden visitbillund.dk og evt. sprogversioner indsamler oplysninger om brugen via trafikdata og cookies.
 

Trafikdata
Hver gang du besøger visitbillund.dk, indsamles oplysninger om domænenavn/IP-adresse, henvisende webadresse, browser og platform, besøgstidspunkt, besøgte sider og udførte søgninger via Google Analytics. 
De indsamlede trafikdata er anonymiserede og deles og sælges ikke.

Brug af cookies
En "cookie" er en oplysning, som vores websted sender til din browser, som derefter lagrer denne oplysning på dit system. En cookie gør det muligt for vores websted at "huske" oplysninger om dine præferencer, enten indtil du forlader det aktuelle browservindue (hvis cookien er midlertidig), eller indtil du deaktiverer eller sletter cookien. Mange brugere foretrækker at bruge cookies til at hjælpe dem med at navigere så problemfrit som muligt på et websted. Cookies bruges også til at evaluere din brug af webstedet, udarbejde rapporter om sideaktiviteter for webstedet samt yde andre tjenester i forbindelse med webstedet og internetbrug. Det er muligt at overføre disse oplysninger til tredjemand, hvis dette kræves ved lov.

Du skal være opmærksom på, at cookies ikke indeholder flere oplysninger, end du accepterer, og de er ikke i stand til at "invadere" din harddisk og vende tilbage til afsenderen med personlige oplysninger eller andre informationer fra din computer. Du kan afvise brugen af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser, men vær opmærksom på, at hvis du gør dette, er du muligvis ikke i stand til at bruge dette websteds fulde funktionalitet. Som nævnt ovenfor, giver du, med din brug af dette websted, dit samtykke til, at VisitBillund må behandle oplysninger om dig på den måde og til de formål, der er anført ovenfor.

Tilsendelse af besvarelse og opdateringer 
Vi besvarer generelt alle e-mails med spørgsmål, anmodninger om service eller information, samt andre forespørgsler, vi modtager. Vi kan også gemme denne korrespondance for at forbedre vores service og websted.

Undersøgelser 
Vi forbeholder os mulighed for at anmode om oplysninger via undersøgelser. Deltagelsen i disse undersøgelser er helt frivillig, og du har altid et valg om ikke at videregive disse oplysninger. Oplysningerne fra undersøgelsen vil blive brugt til at overvåge eller forbedre dette websted samt til at forbedre vores kundeservice.

Fortrolighedspolitik/sitemap 
Hvis du føler, at vi overtræder denne fortrolighedserklæring, bedes du kontakte os på info@visitbillund.dk

 

:

VisitBillund © 2022
Deutsch